Chiyoda Kogaku, Osaka, Japan

Kompaktkamera

Minolta Hi-Matic chrom Leder grau

Spiegelreflexkamera analog

Minolta SR-1 (1959)
▴ Nach oben