Meyer, Hugo, Goerlitz, Deutschland

Objektiv

Hugo Meyer Aristostigmat f9 / 160mm
▴ Nach oben